Vi utför fasadmålning i Bromma och omnejd.

Kontakta oss redan i dag! Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss direkt Tel 070-4691728

Fasadrenovering Bromma

Din expert på fasadputs!

Renovera och underhålla tegeltak.

Lägga om taket med nytt tegel.

Alla takmaterial har en viss livslängd och vissa takmaterial håller bättre än andra. Taket tycker vi är särskilt viktigt med tanke på hur vårt klimat ser ut med skiftande årstider och väderlekar. Sköter man om och vårdar sitt tak så kan man troligen förlänga livsländen på det befintliga taket med många år.

Underhåll ditt tegeltak.

Ett bra underhåll av ett tegeltak bör bestå av återkommande okulära besiktningar dels för att följa tegeltakets slitage och åldrande men även för att upptäcka och byta ut eventuella trasiga tegelpannor och utföra annat underhållsarbete vid behov. Mindre små läckage kan vara svåra att upptäcka och vatten har en oerhörd förmåga att leta sig in i minsta lilla vrå.

Man kan kontrollera lite extra vid olika röranslutningar som sticker upp genom taket och även runt skorsten. Är det svårt att se något där så kan man ta sig in på vinden med en bra ficklampa och titta efter i undertak efter spår av inträngande vatten.  Har man fått påväxt på sitt tegeltak är det möjligt att rengöra sitt tegeltak och detta bör man göra för att påväxt av olika slag hjälper till att binda fukt och vatten. Detta i sin tur göra att exempelvis fuktigt taktegel kan frysa sönder under vintertid.

Har man klätterväxter som växer upp över tegeltaket kan dessa grenar leta sig in under takteglet och ordna oreda bland tegelpannor och även hjälpa till med att leda in fukt under takteglet.

Renovera ditt tegeltak.

Tyvärr så har i bland taktegel och papp samt läkt gjort sitt. Underliggande takpapp börjar blir torr med sprickor och läkt börjar bli murken. Åldern har tagit ut sin rätt och man måste renovera sitt tegeltak. Med ett bra underhåll får man förutom ökad livslängd så får man också vetskap vilken kondition taket befinner sig i och kan på ett bättre sätt planera en framtida takrenovering.

Så vårdar du ditt tak på bästa sätt.

Taket är en av de mest väsentliga byggnadsdelarna av ditt hus då det står som det yttre skyddet mot väder och vind såsom regn, snö och is. För att bevara takets funktiont är det nödvändigt med löpande inspektion och underhåll. Nedan finner du några råd angående hur du bör hantera underhållet av ditt tak.

Inspektera takets skick.

Det inledande steget är att noggrant granska takets nuvarande tillstånd. Denna uppgift kan antingen utföras på egen hand eller så kan du anlita en oberoende expert. Det är viktigt att inspektera både takbeläggningen och underlaget som bevarar huset torrt och skyddat.

Det är även nödvändigt att undersöka skorstenen, ventilationshuvar, takfönster och fästpunkter som kan ha blivit skadade på grund av väderlek eller åldrande. Upptäcker du sprickor, hål eller andra skador, bör dessa repareras så snart som möjligt för att undvika risken för fukt- och rötskador i taket.

Rostiga plåtbeslag med hål i bör bytas ut omgående. Har det inte gått så långt att det inte blivit allt för stora rostangrepp kan det räcka med en rostskyddsbehandling och ommålning av berörda plåtbeslag. Hängrännor och stuprör ska vara rengjorda i från löv, barr och annat som kan stoppa upp vattenavrinningen.

Välj rätt material och metod.

Vid renovering eller utbyte av taket måste du göra ett beslut kring vilket material och metod som passar bäst för ditt hus. Ett flertal alternativ existerar när det kommer till takbeläggning, såsom takpannor, plåt och takpapp, vilka varierar i egenskaper, utseende och pris.

Det är även viktigt att selektera ett lämpligt underlagstak, vilket kan bestå av trä eller andra material beroende på faktorer som takets design, lutning, omgivning och din ekonomi.

Anlita professionell hjälp eller göra det själv?

När du har klargjort dina planer gällande taket är det avgörande att avgöra om du vill engagera hantverkare eller utföra arbetet själv. Fördelar och nackdelar finns med båda valen.

Om du väljer att anlita hantverkare kan du antingen anlita en totalentreprenad där hantverkaren hanterar både planering och utförande, eller så kan du engagera en projektör för aat få hjälp med ev ritningar och kostnadsuppskattningar.

Om du väljer att själv utföra arbetet, tar du på dig ansvaret för korrekt utförande i enlighet med gällande lagar och regler. Oavsett alternativ måste säkerheten alltid prioriteras vid arbete på taket.

Kontinuerlig vård av taket.

Efter att takarbetet är fullföljt, är det av yttersta vikt att konsekvent underhålla det. Det innefattar rengöring av mossa, löv och övrigt avfall från taket samt rensning av hängrännor för att säkerställa korrekt vattenavrinning. För tak av papp är det nödvändigt att applicera ny tjära på torrsprickor som kan bildas.

Plåttak kräver minimal tillsyn, men det är fortfarande essentiellt att övervaka eventuell flagning av färg samt korrosion. Genom att vårda ditt tak regelbundet förlänger du dess livslängd och sparar pengar på lång sikt.

Takmaterial och deras egenskaper.

De vanligaste takmaterialen i Sverige inkluderar tegel, betong, plåt och takpapp. Dessa material besitter unika egenskaper, utseenden och prisklasser, och de är lämpliga för olika typer av takkonstruktioner. Tegelpannor representerar det klassiska takmaterialet, bestående av pressad och bränd lera. Dessa är motståndskraftiga mot väderpåverkan och förblir hållbara vid regelbunden underhåll.

Plåttak utgör ett robust och lätt material som kräver minimalt underhåll. Det finns en mängd färgval för plåttak som kan ge huset en modern touch. Betongpannor, som liknar tegelpannor i formen, är tyngre och mer kostnadseffektiva. De är även hållbara och kan målas om vid behov. Takpapp utgör ett kostnadseffektivt och enkelt material som består av asfaltbelagd papp eller bitumen. Det är passande som yttre takmaterial för låglutande tak, men det kräver regelbundet underhåll och tjärning.

Behöver du hjälp med denna tjänst är du välkommen att höra av dig till oss. Vi ser till att ditt tak är i gott skick.

Välkommen till oss.

Renovera och underhålla tegeltak.
Rulla till toppen