Lägga om taket med nytt tegel.

Alla takmaterial har en viss livslängd och vissa takmaterial håller bättre än andra. Taket tycker vi är särskilt viktigt med tanke på hur vårt klimat ser ut med skiftande årstider och väderlekar. Sköter man om och vårdar sitt tak så kan man troligen förlänga livsländen på det befintliga taket med många år. Rostiga plåtbeslag med hål i bör bytas ut omgående. Har det inte gått så långt att det inte blivit allt för stora rostangrepp kan det räcka med en rostskyddsbehandling och ommålning av berörda plåtbeslag. Hängrännor och stuprör ska vara rengjorda i från löv, barr och annat som kan stoppa upp vattenavrinningen.

Underhåll ditt tegeltak.

Ett bra underhåll av ett tegeltak bör bestå av återkommande okulära besiktningar dels för att följa tegeltakets slitage och åldrande men även för att upptäcka och byta ut eventuella trasiga tegelpannor och utföra annat underhållsarbete vid behov. Mindre små läckage kan vara svåra att upptäcka och vatten har en oerhörd förmåga att leta sig in i minsta lilla vrå. Man kan kontrollera lite extra vid olika röranslutningar som sticker upp genom taket och även runt skorsten. Är det svårt att se något där så kan man ta sig in på vinden med en bra ficklampa och titta efter i undertak efter spår av inträngande vatten.  Har man fått påväxt på sitt tegeltak är det möjligt att rengöra sitt tegeltak och detta bör man göra för att påväxt av olika slag hjälper till att binda fukt och vatten. Detta i sin tur göra att exempelvis fuktigt taktegel kan frysa sönder under vintertid. Har man klätterväxter som växer upp över tegeltaket kan dessa grenar leta sig in under takteglet och ordna oreda bland tegelpannor och även hjälpa till med att leda in fukt under takteglet.

Renovera tegeltak.

Tyvärr så har i bland taktegel och papp samt läkt gjort sitt. Underliggande takpapp börjar blir torr med sprickor och läkt börjar bli murken. Åldern har tagit ut sin rätt och man måste renovera sitt tegeltak. Med ett bra underhåll får man förutom ökad livslängd så får man också vetskap vilken kondition taket befinner sig i och kan på ett bättre sätt planera en framtida takrenovering.