Vi utför fasadmålning i Bromma och omnejd.

Kontakta oss redan i dag! Fyll i vårt kontaktformulär eller ring oss direkt Tel 070-4691728

Fasadrenovering Bromma

Din expert på fasadputs!

Sanera klotter.

Klottersanering och putsade fasader.

Sanering efter klotter.

Klotter kan påverka vår miljö och våra fastigheter på ett negativt sätt. Det kan ge en känsla av oordning och eftersatt underhåll, och det kan även påverka värden och attraktionskraften hos en fastighet. Det är också svårt att förutse när man kan bli utsatt för klotter.

Det finns några saker som man kan göra för att försöka förebygga klotter och motverka dess spridning. Om du redan har blivit utsatt för klotter är det viktigt att ta bort det så snart som möjligt. Ju längre tid klottret får stå kvar, desto mer troligt är det att det kommer att locka till sig ännu mer klotter.

Det kan också vara lämpligt att installera sådana som kameror eller belysning på platser där det är vanligt med nedklottring eftersom detta kan ha en avskräckande effekt hos eventuella klottrare.

Beroende på underlag väljer man metod.

Klottersanering kan vara en utmaning beroende på underlaget. Betongytor kan behandlas mer aggressivt än fasadputs, som är mer porös. Vanligtvis försöker man lösa upp klottret med färglösande medel och skölja av ytan, men om det inte fungerar måste man mekaniskt skrapa bort klottret. Detta kan dock resultera i en skadad eller missfärgad fasadyta efter sanering.

När man ska sanera klotter på fasadputs måste man ofta måla om de berörda områdena för att få ett tillfredställande resultat. Det är särskilt viktigt att vara försiktig med att använda högtryckstvättning på en kalkmålad fasadputs, eftersom kalkfärgen kan skadas av högtryckstvättningen.

Kontakta en expert på klottersanering.

Om du är osäker på hur du ska sanera klotter på din fasad kan det vara bra att rådfråga en professionell hantverkare som kan hjälpa dig med klottersanering eller en fasadexpert som kan hjälpa dig att välja den bästa metoden för just ditt underlag.

Sanera klotter.
Rulla till toppen